Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu CASABLANCA  IMPORT


I. DANE SPRZEDAJĄCEGO.

1. CASABLANCA  IMPORT z siedzibą w Kielcach 25-316 przy ul. T. Kościuszki 33, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 657-272-84-09, i numerem REGON 260699820.
2. Kontakt do biura obsługi Klienta: kom: 660196340, adres e-mail: shop@casablancaimport.pl.
II.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informację na temat oferowanych towarów sklep zamieszcza na stronie www.casablancaimport.pl.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.casablancaimport.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedającego. Klient jest następnie informowany o każdej zmianie dokonywanej w statusie jego zamówienia za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e-mail.
3. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Wysyłając formularz Kontaktu i zamawiając towar klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych umożliwiających prawidłowe dostarczenie zamówionej, wcześniej rzeczy.
5. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub poczta elektroniczna w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem sobót i niedziel). Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje na temat warunków dostawy, terminu.
6. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne upoważnieniem firmy Casablanca Import do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych, niepotwierdzonych lub zawierających niekompletne dane.
8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym umowy sprzedaży towaru.
IV. CZAS I WARUNKI REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, a Kupujący zostanie o tym poinformowany.
2. W przypadku niemożliwości zrealizowania części lub całości złożonego zamówienia, za które klient zapłacił, sklep zwróci się telefonicznie lub drogą e-mail do klienta w celu ustalenia ewentualnej zmiany zamówienia.
3. Koszt transportu za zamówiony towar pokrywa klient.
 V. FORMY PŁATNOŚCI

1.Przelew na konto firmy Nr konta: 58 1050 1416 1000 0023 1626 3314 (Ing Bank Śląski).
Od momentu płynięcia na konto firmy Casablanca Import płatności, towar zostaje wysłany (faktura dołączana jest na życzenie).
2.Gotówka przy odbiorze towaru.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który już wcześniej nie odebrał wysłanego towaru.
VI. REKLAMACJE.

1. W momencie otrzymania przesyłki prosimy o sprawdzenie czy nie ma oznak uszkodzenia jeżeli są prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego, prosimy o poinformowanie sprzedawcy. Taki protokół jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. I ewentualny zwrot pieniędzy za uszkodzony towar lub ponowna wysyłka tego produktu ale na koszt sprzedawcy.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
3. Gwarantujemy zwrot wpłaconych pieniędzy w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania oraz sprawdzenia stanu zwracanych przedmiotów – należną kwotę prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem – chyba że zostało to wcześnie dokładnie ustalone mailowo pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klient, wszelkie koszty związane ze zgłoszoną reklamacją obciążają Klienta.
 VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez konieczności ponoszenia kosztów. Zwracane towary muszą być kompletne i nie zniszczone.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na wzorze formularza o odstąpieniu od umowy w drodze pisemnej lub pocztą elektroniczną.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (art. 38 pkt. 5 ustawy z dna 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.
6. Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz drukiem zwrotu towaru na adres Sprzedającego wskazany w pkt. II ppkt. 2 niniejsze Regulaminu.
7. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny wraz z kosztami dostawy w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
8. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Płatność zostanie wstrzymana do chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.VIII. DANE OSOBOWE.

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach sklepu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika sklepu jest firma Casablanca Import. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: oulidi.m@casablancaimport.pl 
4. Dane osobowe Użytkowników sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu sklepu;

w celu prowadzenia konta Użytkownika sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu;

w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Casablancaimport lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze sklepem,
5. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

 
Przejdź do strony głównej

Producenci

 • AICHA
 • Al ameed
 • Al HARAMAIN
 • Al Kaoutar.
 • Al REHAB
 • Aldurra.
 • APIDARGAN
 • BARARI
 • CARTIER
 • Dari.
 • DermArgane
 • EL MANAR
 • Frit Ravich
 • Haseebcoffee.
 • Ideal
 • ISABEL
 • Le Phare Du Cap Bon (Henchir TUR
 • Les Huileries du Souss Belhassan
 • NABEEL
 • Plantil
 • SULTAN. International
 • SURRATI
 • Tea Shop
 • Tigontaf Argan.
 • VMM (EL BARAKA)
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ